Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

     Od září 2016 pracuje mateřská škola podle školního vzdělávacího programu

,,Hop a skok po celý rok, s krtkem, naším kamarádem,  svět kolem nás poznáváme.“


     Ve školním vzdělávacím programu je podrobně popsána charakteristika naší mateřské školy, její poslání, cíle a podmínky, vzdělávací obsah a oblasti předškolního vzdělávaní. Ve škole je volně přístupný k nahlédnutí.
     Naší snahou je, aby všechny nabízené činnosti a mimořádné aktivity byly nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče zajímavé a přitažlivé, a aby děti chodily do své školky rády. Většina z těchto aktivit je společná pro děti mateřské i základní školy.
      Kromě mimořádných aktivit, které dětem  průběžně nabízíme, pořádáme tradiční akce, které se pro úspěch každoročně opakují. Je to například Den babího léta s hrami, soutěžemi a opékáním, kterým vítáme nový školní rok, Halloween, posvícení. Slavnostně zahajujeme advent. Pořádáme Mikulášskou besídku s nadílkou ve škole a Vánoční besídku pro rodiče a veřejnost. Oblíbený je školní masopustní průvod Dobrou Vodou a Dětský karneval v kulturním domě. Slavíme Den Země, Den matek a Den dětí, pořádáme  školní výlet aj. Tradicí se stalo zdobení triček, pečení perníků, vystavování školního tabla na konci školního roku. Většinu akcí pořádáme společně se základní školou.
Každoročně zveme do mateřské školy také rodiče a sourozence dětí na společná tvořivá odpoledne a předvánoční posezení, na které naše děti samy připravují občerstvení. Pořádáme pro rodinné týmy různé přehlídky jejich výrobků a výstavy v mateřské škole nebo v kulturním domě.
      V posledních letech jsme mohli, díky účelnému vynakládání přidělených finančních prostředků na provoz, vybavit mateřskou i základní školu moderní kancelářskou technikou a spotřební elektronikou a dalšími pomůckami. Využívají je zaměstnanci školy, děti i žáci. Učitelky se vždy snaží upravit prostředí třídy a školy tak, aby bylo estetické líbilo se dětem, rodičům i náhodným návštěvníkům školy. 

O letních prázdninách 2009 byla provedena výměna PVC v mateřské škole a v šatně. V září 2009 byla z ředitelny a skladu hraček vytvořena ložnice. V únoru 2010 zajistil zřizovatel výměnu oken v celé budově a vchodových dveří za plastové celkovým nákladem 292 000 Kč. Z této částky  byla 132 000 Kč z dotace.  V květnu a červnu 2010 pomohli rodiče dětí MŠ na místě zrušeného nepotřebného pískoviště vybudovat pocitový chodník. O letních prázdninách 2010 proběhla výměna dřevěných obrubníků na pískovišti a dřevěných částí houpaček a laviček.

V červnci a srpnu 2012 jsem se dočkali rekonstrukce umývárny a WC mateřské školy, kterou zajistil zřizovatel. Věříme, že bude sloužit stejně dlouho a dobře, jako ta původní.

V měsících červenec a srpen 2013 bylo provedeno zateplení budovy. Z celkové částky 2 716 506,- Kč bylo financováno z 80 % Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.

Mateřská škola byla přemístěna do 1. patra budovy do bývalé učebny TV základní školy. V bývalé mateřské škole byla zřízena školní družina a v její části ředitelna, bývalá ložnice mateřské školy a sklad se změnila na školní jídelnu.

V roce 2016 proběhla rekonstrukce školní zahrady. Byly přidány nové a moderní dřevěné herní prvky včetně zahradního altánu.


     Při svém otevření v roce 1978 měla mateřská škola nejnutnější vybavení pro to, aby mohla plnit svoji úlohu. Postupně se díky pochopení JZD Křižanovsko a v současné době Obce Dobrá Voda podařilo vytvořit moderní, dobře vybavené předškolní zařízení, ve kterém se od jejího zřízení v roce 1978 dodnes vystřídaly stovky dětí.