Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co nabízíme v základní škole

27. 11. 2008

CO NABÍZÍ NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

• Příjemné, klidné a nestresující klima, rodinné prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře, nebojí se projevit a říci svůj názor.

• Nízký počet žáků, který umožňuje individuální přístup při výuce i mimo ni, umožňuje být se žáky stále v kontaktu, komunikovat s nimi a pozitivně je hodnotit.

• Různé formy práce, zařazování didaktických her a pomůcek, kterými učitelky navozují příjemnou, tvůrčí a zábavnou atmosféru při vyučování, probouzí chuť do práce. Tím se vytváří pozitivní vztah žáků k učení. 

• Pestrou, hravou a zajímavou výuku, aby vyučování nebyla nuda, aby žáky učení bavilo, aby podávali maximální výkon, chodili do školy rádi.

• Vedení žáků  k aktivní práci, samostatnosti i ke skupinovému řešení úkolů, ke vzájemné spolupráci, ohleduplnosti ke slabším a mladším.

• Výuku angličtiny, práci na počítačích v počítačovém koutku, na interaktivní tabuli, dostatek výukových programů, trvalé připojení na internet.

• Zájmové útvary – Sportovní hry, kroužek Šikovné ruce, Kluci a holky v akci, Dětský aerobik, nepovinný předmět Náboženství.

• Bohatou nabídku mimořádných aktivit, těsnou spolupráci s mateřskou školou.

• Stravování ve školní jídelně – svačiny, obědy, zajištění pitného režimu.

• Integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

• Naším cílem je, aby žáci v naší škole získali takové vědomosti, dovednosti a způsoby jednání, které mají  smysl a které využijí po přestupu do Základní školy v Křižanově a uplatní i v dalším životě.