Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co nabízíme v mateřské škole

28. 11. 2008

CO NABÍZÍ NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Jako vesnická mateřská škola můžeme dítěti nabídnout pobyt ve zdravém životním prostředí uprostřed krásné přírody.

Naše mateřská škola má předpoklady pro úspěšné doplňování rodinné výchovy.

Úpravou prostředí třídy a školy zajišťujeme dítěti mnohostrannost a přiměřenost podnětů.

Pro zdravý pohyb dětí využíváme školní hřiště a blízké okolí školy.       

Vytváříme dítěti vstřícné a útulné prostředí, které má určitá pravidla, v němž upevňujeme jeho pocit jistoty a bezpečí.

Vytváříme dítěti duševní pohodu a respektujeme jeho přirozená práva a potřeby, podporujeme rozvoj jeho osobnosti.

Vytváříme v mateřské škole příležitosti pro kamarádství, aktivitu a humor - zkrátka příjemnou atmosféru a tvůrčí prostředí.

Nabízíme dítěti řadu mimořádných aktivit, jejichž smyslem je posilovat citové vztahy k rodině, kamarádům a ostatním lidem a seznamovat je s našimi tradicemi.   

• Integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

V naší mateřské škole pracujeme podle plánu alternativní daltonské školy. Uplatňováním jejích principů ve vzdělávání vedeme dítě k samostatnosti a zodpovědnosti, svobodě a spolupráci.                                       

 Škola je vybavena moderní spotřební elektronikou a dalšími pomůckami, které využívají děti i zaměstnanci školy.

• Úzce spolupracujeme se základní školou.

•  Umístění mateřské školy ve společné budově se základní školou usnadňuje dítěti přechod do 1. třídy, protože důvěrně zná jak prostředí školy, tak všechny její žáky a zaměstnance.