Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Zvýšení ceny obědů od 1.4.2017

3. 3. 2016

 

Ředitelkou ZŠ a MŠ Křižanov nám bylo oznámeno, že s účinností od 1.4.2017  se zvyšuje cena obědů pro strávníky ZŠ a MŠ - kategorie do 6 let  - 18,- Kč, 7-10 let  - 20,- Kč, 11-14 let - 22,- Kč, cena plně hrazeného oběda je 53,- Kč ( cena potravin 24,- Kč, mzdová režie 21,- Kč, věcná režie 7,- Kč, zisk 1,- Kč). 

Od 1.4.2017 bude účtováno 7,- Kč za 1 oběd - věcná režie MŠ a ZŠ Dobrá Voda - děti, žáci.

 

Stále sbíráme víčka

20. 6. 2016

 

V současné době sbíráme víčka pro 26letého Pavla Brože z Nového Města na Moravě. Pavel je po úrazu, který se mu stal doma na zahradě v bazénu, upoután na invalidní vozík.

Díky nasbíraným PET víčkům si Pavel bude moc zakoupit další, potřebné rehabilitační pomůcky.

 

Školní vzdělávací program mateřské školy

1. 9. 2016

 

Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole

1. 9. 2016

 

Údaje o škole

1. 9. 2016

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace

Dobrá Voda 96

594 51 Křižanov

 

 

Ředitelka školy : Mgr. Věra Havelková

 

Telefon : 566 543 158, 733 510 327

             

IČO : 75023806 

 

IZO : 119400553

 

REDIZO  : 600130711

 

Datová schránka:    b2pmcrm

 

Bankovní spojení:   181 908 826 / 0300

 

 

e-mail :  skola.dobravoda@seznam.cz

            

 

www.skoladobravoda.estranky.cz

 

 

Součásti školy :    mateřská škola

                             školní družina

                             školní jídelna - výdejna

                                   

 

 

Zřizovatel :

 

Obec Dobrá Voda

Dobrá Voda 103

594 51 Křižanov

 

Starosta obce :  Vladimír Zástěra

 

Telefon : 566 543 390

 

e-mail : dobravoda@tiscali.cz

 

www.obec-dobravoda.info

 

 

 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

1. 9. 2016

 

Školní rok 2016 - 2017

1. 9. 2016

 

Mateřská škola :      

Učitelky mateřské školy : Zdeňka Buršíková Krátká (vedoucí učitelka)
                                      Marie Vávrová

                              

Základní škola :

Třídní učitelka :           Mgr. Věra Havelková (ředitelka školy)

                                  Mgr. Michaela Fleck

 Asistent pedagoga :    Romana Heralecká

Výuka náboženství :    Mgr. et. Mgr. Karel Rous


                                  

Školnice :            Marie Žejšková 

Uklízečka:           Dagmar Bojko

 

Školní družina :

Vychovatelka : Romana Heralecká 

 

                                       

Školní jídelna - výdejna : 

Kuchařka, administrativa, topič :  Marie Žejšková

 

 

Zájmové kroužky v roce 2016 - 2017

1. 9. 2016

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016 - 2017

1. 9. 2016

 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školním roce 2016 - 2017

1. 9. 2016

 

Výuka ve školním roce 2016 - 2017

1. 9. 2016

 

Základní školu ve školním roce 2016 - 2017 navštěvuje 18 žáků.

1. ročník - 6 žáků

2. ročník - 2 žáci

3. ročník - 2 žáci

4. ročník - 6 žáků

5. ročník - 2 žáci

 

Ve škole pracují dvě kvalifikované učitelky. Třídní učitelkou je Mgr. Věra Havelková, která je zároveň i ředitelkou školy.

 

 

Vyučovací předměty: český jazyk 3. - 5. ročník, výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova, informatika.

 

Druhá učitelka, Mgr. Michaela Fleck, vyučuje tyto předměty: český jazyk 1. - 2. ročník, anglický jazyk, matematika, prvouka, přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova.

 

Výuku nepovinného předmětu náboženství zajišťuje Mgr. et. Mgr. Karel Rous, který k nám dojíždí ze ZŠ Křižanov.

 

Ve třídě pracuje asistent pedagoga Romana Heralecká

 

Žáci se budou dělit v předmětu český jazyk na dvě skupiny (1. - 2. ročník a 3. - 5. ročník). Jedna hodina týdně je vyhrazena samostatně pro český jazyk ve 3. ročníku.

 

Další dělení je v předmětu anglický jazyk, z nichž 2 hodiny týdně jsou spojené pro ročníky 3. - 5.  a jedna hodina týdně zvlášť pro 3. - 4. ročník a zvlášť pro 5. ročník.

 

V matematice je jedna hodina týdně vyhrazena 4. - 5. ročníku samostatně.

 

Pokud si tento příspěvek rozkliknete celý, můžete se podívat na aktuální rozvrh hodin.

Zeleně označené předměty vyučuje Mgr. Michaela Fleck, červeně označené Mgr. Věra Havelková.

         

 

 

 

Školní řád ZŠ

1. 9. 2016

 

Směrnice k vybírání úplaty v MŠ

1. 9. 2016

 

Směrnice k vybírání úplaty v ŠD

1. 9. 2016

 

Prázdniny ve školním roce 2016 - 2017

2. 9. 2016

 

Jak se nám dařilo v projektu Recyklohraní ve školním roce 2015 - 2016

4. 9. 2016

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí Loni naše děti a žáci odevzdali k recyklaci 45 kg drobného elektra.


V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich dětí a žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí.

O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody děti a žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země.

Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se školami dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že děti a žáci naší školy v loňském roce vytřídili 45 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili

1,09 MWh elektřiny,

77,53 litrů ropy, 

m3 vody 

0,02 tun primárních surovin.

Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,20 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 0,86 tun.


Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
 

 

Září 2016

5. 9. 2016

 

Nektarinka

9. 9. 2016

 

Bramboriáda

11. 9. 2016

 

Adaptační program

11. 9. 2016

Adaptační program

 

Nalezené složky

Základní škola

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 137
Složek: 12

MŠ a ZŠ společně

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 180
Složek: 11

Kroužek ANGLICKÝ JAZYK HROU

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 3
Složek: 0

Kroužek DIVADELNĚ DRAMATICKÝ

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 16
Složek: 3

Kroužek TOULAVÉ TENISKY

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 60
Složek: 6

Kroužek šití ŠIKOVNÉ RUCE

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 108
Složek: 11

Školní družina

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 395
Složek: 24

Výšlap do Kozlova

Datum: 11. 9. 2016
Fotografií: 1
Složek: 0

Kreslíme, tvoříme, hrajeme si

Datum: 13. 9. 2016
Fotografií: 47
Složek: 0

Bramboriáda

Datum: 14. 9. 2016
Fotografií: 17
Složek: 0

Kdo si hraje, nezlobí :-)

Datum: 6. 10. 2016
Fotografií: 8
Složek: 0

Naše první tvoření v kroužku

Datum: 7. 10. 2016
Fotografií: 3
Složek: 0

Školní jídelna - výdejna

Datum: 7. 10. 2016
Fotografií: 29
Složek: 3

Společné chvilky u svačinky

Datum: 7. 10. 2016
Fotografií: 11
Složek: 0

Tvoření, dramatizace pohádek, masáže:)

Datum: 9. 10. 2016
Fotografií: 29
Složek: 0

Beseda se spisovatelkou

Datum: 11. 10. 2016
Fotografií: 11
Složek: 0

Recyklohraní ve školní družině

Datum: 17. 10. 2016
Fotografií: 4
Složek: 0

Halloweenská noc ve školní družině

Datum: 24. 10. 2016
Fotografií: 132
Složek: 0

Připravujeme se na Halloween

Datum: 25. 10. 2016
Fotografií: 9
Složek: 0

Halloween ve škole

Datum: 31. 10. 2016
Fotografií: 8
Složek: 0