Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Dobrá Voda !

 

Stránky jsou určeny všem dětem, žákům, rodičům i přátelům naší školy. Doufáme, že se zde dozvíte vše, co potřebujete o nás a o naší škole vědět.

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace, vznikla 1. ledna 2003 sloučením mateřské a základní školy.

Mateřskou školu tvoří jedna třída s celodenním provozem pro děti ve věku od 2 do 6 let. Základní škola je jednotřídní s pěti ročníky. Součástí školy je školní družina a školní jídelna - výdejna.

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Obec Dobrá Voda.

Obec Dobrou Vodu najdete v Kraji Vysočina v okrese Žďár nad Sázavou na trase Křižanov - Velké Meziříčí, cca 3 km od Křižanova.

 
 

NAPOSLEDY PŘIDANÉ PŘÍSPĚVKY PODLE ČASU:

 

 

Dentální hygiena

27. 4. 2017

 

Směrnice a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

26. 4. 2017

Seznamte se s nimi po otevření tohoto článku.

 

Mgr. Havelková Věra

 

Vyzvednutí evidenčního listu a tiskopisů k zápisu do MŠ

26. 4. 2017

Vážení rodiče,

pokud se k nám chystáte k zápisu dítěte do MŠ, vyzvedněte si u nás evidenční list a další tiskopisy. 

 

Evidenční list nechte potvrdit pediatrem a přineste ho v dobe zápisu, tj. 10. května 2017 společně s dalšími doklady do MŠ. Bez potvrzeného evidenčního listu nemůžeme rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

Zápis bude probíhat od 8.00 do 14.00 hodin v budově školy.

 

Tiskopisy v elektronické podobě dávat k dispozici nebudeme, nelze je nahrát, stránky je ignorují. Naše škola požádala o státní dotaci na nové stránky, věříme, že na ně dosáhneme a nebudeme muset řešit stávající technické problémy. 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Mgr. Havelková Věra

 

Zápis dětí do MŠ pro rok 2017 - 2018

25. 4. 2017

Vážení rodiče,

zápis dětí do MŠ Dobrá Voda se uskuteční ve středu 10. května 2017 od 8.00 do 14.00 v mateřské škole. Další důležité informace najdete v tomto článku po jeho otevření.

 

V příloze najdete dokument MŠMT - Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí.

 

Tiskopisy si vyzvedněte v mateřské škole ve dnech 26. dubna - 9. května 2017. 

 

materska_skolka_1396113859.jpg

 

JÍDELNÍČEK 1.5. - 5.5. 2017

24. 4. 2017

 

Rozhodnutí o přijetí dětí šk. rok 2017 / 2018

24. 4. 2017

Datum: 24. dubna 2017

ROZHODNUTÍ

 

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního

 

roku 2017 / 2018

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole a Mateřské škole Dobrá Voda, příspěvkové organizaci, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov od školního roku 2017 / 2018 u dětí s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo – výsledek řízení                        Registrační číslo – výsledek řízení

         ZŠ 01 / 2017 – přijat /a                                          ZŠ 06 / 2017 – přijat /a

         ZŠ 02 / 2017 – přijat /a                                          ZŠ 07 / 2017 – přijat /a

         ZŠ 03 / 2017 – přijat /a                                          ZŠ 08 / 2017 – přijat /a

         ZŠ 04 / 2017 – přijat /a                                          ZŠ 09 / 2017 – přijat /a

         ZŠ 05 / 2017 – přijat /a    

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Dobrá Voda, příspěvkové organizace, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov ke Krajskému úřadu Vysočina v Jihlavě.

 

 

V Dobré Vodě dne 24. dubna 2017              Mgr. Věra Havelková, ředitelka školy

 

Rozhodnutí zveřejněno dne 24. dubna 2017

 

Rozhodnutí sejmuto dne …………………………..

 

Tvořivé odpoledne

24. 4. 2017

 

Výuka v nadcházejícím školním roce

24. 4. 2017

Vážení rodiče,

 

oznamujeme Vám, že MŠMT povolilo zvýšení počtu žáků, které může naše základní škola vzdělávat, na 30 žáků od 1. září 2017. V souvislosti s touto změnou budou zachovány všechny ročníky. V příštím školním roce bude navštěvovat naši školu 25 žáků, tedy o 7 více, než letos. 

 

Mgr. Havelková Věra

 

 

 

JÍDELNÍČEK 24.4. -28.4.2017

18. 4. 2017

 

Ekologické centrum VM

14. 4. 2017

 
Celý příspěvek / Rubrika: ZŠ - třídní stránky / Fotografie: Ekologické centrum VM / Komentářů: 0

Fotoalbum

Beseda ve školní družině

Datum: 9. 4. 2017
Fotografií: 8
Složek: 0

Kroužek ANGLICKÝ JAZYK HROU

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 3
Složek: 0

Kroužek DIVADELNĚ DRAMATICKÝ

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 16
Složek: 3

Kroužek šití ŠIKOVNÉ RUCE

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 115
Složek: 11

Kroužek TOULAVÉ TENISKY

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 37
Složek: 5

Mateřská škola

Datum: 20. 4. 2017
Fotografií: 28
Složek: 7

Mikulášské tvoření

Datum: 7. 12. 2016
Fotografií: 6
Složek: 0

MŠ a ZŠ společně

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 138
Složek: 8

Školní družina

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 384
Složek: 22

Školní jídelna - výdejna

Datum: 7. 10. 2016
Fotografií: 29
Složek: 3

Základní škola

Datum: 1. 9. 2016
Fotografií: 148
Složek: 12